station  beheer

www.poolstation.nl

 [thuispagina]  [weblog]  [wetenschap]  [mensen]  [station]  [ny-ålesund]  [waarnemingen]  [poolles]  [overzicht]  [english]

click for english

[beheer] [geschiedenis] [veiligheid] [dagelijks leven] [check lists] [sponsoring

[volgende]

Maarten Loonen voor één van de twee huisjes vn het station   Het Nederlands Poolstation wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid in het kader van het Nederlands Polair Programma. Met deze steun wordt een monumentaal hutje gehuurd en kan de stationsleider in de zomer aanwezig zijn. Bovendien wordt deelgenomen aan NySMAC (Ny-Ålesund Science Managers), een organisatie die de internationale samenwerking in dit wetenschapsdorp bevordert en coördineert.

Het station is in de zomer geopend. Gasten van het station kunnen gratis gebruik maken van het station, maar dienen te betalen voor de maaltijden aan Kings Bay. Alle wetenschappers uit Nederland hebben toegang tot de faciliteiten mits het past in de planning en de veiligheidsadviezen worden nageleefd. Wilt U het station gebruiken, neem dan contact op met de stationsleider Maarten Loonen.

In 2008 maakte een sponsor de verdubbeling van de faciliteiten mogelijk. Voor ieder verkocht pak ARIEL, biedt Procter & Gamble een bijdrage aan het poolstation voor meer klimaatonderzoek. Met hun steun hopen we op een verdubbeling van de ruimte voor een periode van 10 jaar.

Het beheer van het Nederlands Poolstation wordt gevoerd door het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Het Arctisch Centrum is een partner van de Nederlandse overheid die de Nederlandse politieke en wetenschappelijke belangen vertegenwoordigt en deelneemt aan Arctische organisaties. Het Arctisch Centrum is onderdeel van het Willem Barentsz Poolinstituut, een samenwerkingsverband tussen Nederlandse wetenschappelijke instituten met onderzoeksprogramma's in het poolgebied.

www.wbpolar.nl   www.rug.nl/arcticcentre   www.arctic-centre.nl   www.ipynl.jpg   www.ipy.org

[beheer] [geschiedenis] [veiligheid] [dagelijks leven] [check lists] [sponsoring